Tekstgrootte:-+

Onze supporters

Het NHB-Psy project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de volgende verenigingen en GGZ instellingen:

Stichting Dwangstoornis

   

Financiële supporters

NHB-Psy wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van de volgende organisaties:

   


 

Particuliere schenkingen

Het werk van de NHB wordt door veel mensen gewaardeerd. Sommigen laten die waardering vergezeld gaan van een gift aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut, middels schenkingen, erfstellingen en legaten.

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is de nieuwe naam van de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank (SOH). De SOH was destijds opgericht om de continuïteit van de activiteiten van de NHB en aan die activiteiten gerelateerd hersenonderzoek te garanderen en te bevorderen. Inmiddels zamelt de stichting ook geld in voor het Nederlands Herseninstituut in het algemeen. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41205869 en is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’. Omdat de Stichting Vrienden van het Herseninstituut door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Meer informatie over de fiscale voordelen vindt u hier.

Indien u het NHB-Psy project financieel wilt steunen dan is uw bijdrage van harte welkom op NL76INGB0002167378 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Vrienden van het Herseninstituut te Amsterdam onder vermelding van “NHB-Psy” en uw naam, adres en telefoonnummer. De vermelding "NHB-Psy" stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen donaties aan het project en andere donaties aan het Nederlands Herseninstituut. Alle donateurs worden jaarlijks door ons op de hoogte gehouden van de activiteiten van NHB-Psy en de ontwikkelingen in het hersenonderzoek naar psychiatrische ziektebeelden dat mogelijk wordt gemaakt met weefsel van de NHB.