Tekstgrootte:-+

Onze staf

Management team

Het management team wordt van advies voorzien door de Stuurgroep en de Intenationale Adviesraad en bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. Inge Huitinga
  Directeur van de NHB en project leider NHB-Psy


 
 • Dr. Saskia Palmen
  (Kinder)psychiater UMC Utrecht Hersencentrum en klinisch coördinator NHB-Psy


 
 • Geertje de Lange, MSc.
  Project coördinator NHB-Psy
  Stuur e-mail

Weefseluitgifte

 • dr. Mark Mizee
  Postdoc onderzoeker
  e-mail


 
 • Adelia
  Analist

Stuurgroep


 

 

 

 

 

 

Onderzoeksassistenten

Voor de verschillende ziektebeelden is een onderzoeksassistent aangesteld, die het aanspreekpunt is voor dat desbetreffende ziektebeeld en de klinische cohorten en verenigingen die daarmee samenhangen. Voor hun contactgegevens verwijzen wij u graag naar onze contactpagina.

 • Chantal Penseel
  Posttraumatische stressstoornis en
  bipolaire stoornis (DIADE cohort)
  AMC Amsterdam, Afd. Psychiatrie/Angststoornissen


 
 • Yvonne Kras
  ADHD en autisme spectrum stoornis
  Karakter / Radboud universitair medisch centrum

Internationale Adviesraad

 • Prof. Dr. Dick Swaab
  Teamleider Neuropsychiatrische ziektebeelden
  Nederlands Herseninstituut, Amsterdam