Tekstgrootte:-+

Cohorten

NHB-Psy werkt samen met verschillende ziekenhuizen in Nederland om de klinische cohorten die daar gevestigd zijn te benaderen voor hersendonatie. In onderstaande tabel ziet u welke klinische cohorten betrokken zijn bij het project en wie daarvan de coördinatoren zijn.

Ziektebeeld

Naam cohort

Cohort coördinator

Schizofrenie

Prof. dr. René Kahn

Bipolaire stoornis

Dr. Marco Boks

  Prof. dr. Aart Schene

 
Ernstige depressie

Prof. dr. Brenda Penninx

Obsessieve
compulsieve
stoornis (OCD)

Prof. dr. Damiaan Denys

 
Dr. Odile van den Heuvel
Posttraumatische
stressstoornis (PTSS)

KEP-EMDR behandelstudie
BOOSTER studie
Paroxetine TG-CGT studie
AMC PTSS cohort
Politieagenten cohort

Prof. dr. Miranda Olff

 

Autismespectrumstoornis (ASS)

 

Aandachtstekort-
hyperactiviteitsstoornis
(ADHD)


Volwassenen ADHD cohort

 

Prof. dr. Jan Buitelaar

 

 
22Q11 deletie of
duplicatie syndroom
Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort