Tekstgrootte:-+

Interview in Relevant

28-01-2015
Interview in Relevant

In het januari-nummer van de Relevant, het tijdschrift van de Nederlandse vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), staat een interview met Inge Huitinga en Saskia Palmen over de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie.

"De ambities van de Hersenbank zijn groot. De Hersenbank heeft grote behoefte aan hersendonoren met een psychiatrische aandoening, en aan hun familieleden en mensen die geen hersenziekte hebben als controles voor het onderzoek, benadrukken Inge Huitinga en Saskia Palmen. De eerste: 'Onze stip op de horizon is dat we uiteindelijk tegen mensen kunnen zeggen: we weten wat u heeft en we kunnen uw lijden wegnemen."