Tekstgrootte:-+

NHB Vragenlijst

In het kader van NHB-Psy heeft de NHB een online module ontwikkeld waarmee via internet een vragenlijst kan worden ingevuld over de algemene medische gesteldheid. Ons doel is om hiermee tijdens leven al een vinger aan de pols te houden van onze geregistreerde donoren. Uiteraard gaat de NHB uiterst zorgvuldig met deze informatie om en is het medisch geheim volledig gewaarborgd, zoals dit voor alle medische informatie geldt die aan de NHB wordt verstrekt.

Hoe gaat het invullen van de vragenlijst in zijn werk?

U kunt de online vragenlijst als volgt invullen:
1. Ga naar https://vragenlijst.hersenbank.nl
2. De eerste keer dat u de vragenlijst online invult, dient u uw account te activeren.
3. Nadat u de gegevens heeft ingevuld die noodzakelijk zijn om uw account te activeren, wordt u per e-mail gevraagd om uw account te bevestigen.
4. Na uw bevestiging wordt er per e-mail een automatisch gegenereerd wachtwoord verstuurd waarmee u kunt inloggen.
5. Na het inloggen start de vragenlijst direct.

 

 

Start de vragenlijst

Handleiding

We hebben een handleiding geschreven, waarin middels afbeeldingen het doorlopen van de aanmeldingsprocedure te volgen is. Tevens worden in deze handleiding veelgestelde vragen beantwoord:

Indien u na het lezen van de handleiding nog vragen heeft of hulp nodig heeft bij het activeren van uw account, dan kunt u contact opnemen met project coördinator Marleen Rademaker (info@nhb-psy.nl of 020 - 566 5516).

Wie wordt verzocht om de vragenlijst in te vullen?

De NHB heeft een enorm tekort aan donoren met psychiatrische ziekten. Met het NHB-Psy project worden de komende jaren duizenden mensen met een psychiatrische ziekte benaderd met informatie over de mogelijkheid om hersendonor te worden. Om de mensen die tot registratie overgaan al tijdens leven te kunnen monitoren, worden zij verzocht om elk jaar de online vragenlijst in te vullen. Gevraagd wordt onder andere naar medicatiegebruik, behandelend artsen en ziektegeschiedenis.

Hersenweefsel van controledonoren is onontbeerlijk voor het onderzoek: ieder stukje hersenweefsel van een patiënt met een hersenziekte wordt vergeleken met eenzelfde stukje hersenweefsel (hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd) van een controledonor. Veel van de mensen die bij ons als controledonor geregistreerd staan hebben zich op relatief jonge leeftijd opgegeven. Hopelijk bereiken zij allemaal een hoge leeftijd in goede gezondheid, maar de realiteit laat zien dat met het ouder worden de kans om een hersenziekte te ontwikkelen toeneemt. Controledonoren krijgen eens in de 5 jaar het verzoek om de online vragenlijst in te vullen.