Tekstgrootte:-+

NHB Vragenlijst

In het kader van NHB-Psy heeft de NHB een online module ontwikkeld waarmee via internet een vragenlijst kan worden ingevuld over de algemene medische gesteldheid. Ons doel is om hiermee tijdens leven al een vinger aan de pols te houden van onze geregistreerde donoren. Uiteraard gaat de NHB uiterst zorgvuldig met deze informatie om en is het medisch geheim volledig gewaarborgd, zoals dit voor alle medische informatie geldt die aan de NHB wordt verstrekt.


Wie wordt verzocht om de vragenlijst in te vullen?

De NHB heeft een enorm tekort aan donoren met psychiatrische ziekten. Met het NHB-Psy project worden de komende jaren duizenden mensen met een psychiatrische ziekte benaderd met informatie over de mogelijkheid om hersendonor te worden. Om de mensen die tot registratie overgaan al tijdens leven te kunnen monitoren, worden zij verzocht om elk jaar de online vragenlijst in te vullen. Gevraagd wordt onder andere naar medicatiegebruik, behandelend artsen en ziektegeschiedenis.

Hersenweefsel van controledonoren is onontbeerlijk voor het onderzoek: ieder stukje hersenweefsel van een patiënt met een hersenziekte wordt vergeleken met eenzelfde stukje hersenweefsel (hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd) van een controledonor. Veel van de mensen die bij ons als controledonor geregistreerd staan hebben zich op relatief jonge leeftijd opgegeven. Hopelijk bereiken zij allemaal een hoge leeftijd in goede gezondheid, maar de realiteit laat zien dat met het ouder worden de kans om een hersenziekte te ontwikkelen toeneemt. Controledonoren krijgen eens in de 5 jaar het verzoek om de online vragenlijst in te vullen.