Tekstgrootte:-+

Cohorten

NESDA
(Nederlandse Studie naar Depressie en Angst)

NESDO
(Nederlandse studie naar Depressie bij Ouderen)

GROUP
(Genetic Risk and Outcome of Psychosis)

BiG
(Bipolar Genetics)

NOCDA
(Nederlandse OCD Associatie)

NeuroIMAGE

BOA
(Biologische Oorzaken van Autisme)

BOOSTER
(Hersenonderzoek na toediening van oxytocine bij politieagenten met PTSS)

KEP/EMDR behandelstudie
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie versus Kortdurende Eclectische Psychotherapie in de behandeling van PTSS)
 
Paroxetine/TG-CGT behandelstudie
(Paroxetine versus Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie in behandeling van PTSS)