Tekstgrootte:-+

De MINI-plus

In het kader van NHB-Psy worden alle donoren van de NHB die geregistreerd staan als donor met een psychiatrische ziekte benaderd met het verzoek om eenmalig mee te werken aan een interview (‘MINI-plus’). Medewerking aan het MINI+ interview is geen voorwaarde om hersendonor te worden.

Het is voor het onderzoek naar psychiatrische ziekten van groot belang om hersenmateriaal beschikbaar te kunnen stellen waarbij alle psychische symptomen uitgebreid in kaart zijn gebracht. Aangezien het soms lastig is om deze informatie na overlijden van een donor nog te verkrijgen, willen wij graag onze geregistreerde donoren tijdens leven al zo goed mogelijk in kaart brengen.

De MINI-plus is een gestructureerde vragenlijst, speciaal ontwikkeld om psychische symptomen in kaart te brengen. Het interview wordt persoonlijk afgenomen door één van onze onderzoeksassistenten en duurt gemiddeld een half uur tot een uur. Tijdens het interview zal op heel gestructureerde wijze gevraagd worden naar de aan- of afwezigheid van allerlei psychische klachten. De onderzoeksassistenten zullen u (bij het inplannen van de afspraak) vragen of het mogelijk is om hiervoor naar het ziekenhuis te komen waar zij werkzaam zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan komen zij hiervoor bij u op huisbezoek.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de antwoorden die u geeft erop wijzen dat er bij u op dat moment een nog niet eerder vastgestelde psychische aandoening speelt, waarvoor behandeling beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld een paniekstoornis. Wij zullen in overleg met u in dat geval de huisarts hierover inlichten, die u desgewenst kan informeren over mogelijke behandelingen van deze aandoening. Het staat u uiteraard vrij om, ondanks onze uitleg, te besluiten niet aan de MINI-plus mee te werken. Dit staat uw registratie als hersendonor niet in de weg.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Geertje de Lange (info@nhb-psy.nl of 020 566 5478) of met één van onze onderzoeksassistenten.