Tekstgrootte:-+

De Hersenbank

Wat is een hersenbank?

Een hersenbank bewaart de hersenen van overleden hersendonoren. Het hersenweefsel wordt bevroren of op andere wijze gefixeerd bewaard, samen met de medische geschiedenis van de donor en wordt ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenziekten. In onderstaande korte film wordt uitgelegd wat een hersenobductie is en hoe de NHB ervoor zorgt dat het hersenweefsel ter beschikking komt van onderzoek. Aan het woord komt o.a. Prof. dr. Annemieke Rozemuller, neuropatholoog in het VUmc, die voor de NHB de hersenobducties en diagnostiek verricht.

   NHB-Psy obductie

Wat is de noodzaak van hersenbanken?

Hersenbanken zoals de NHB zorgen er met veel toewijding voor dat hersenweefsel van overleden patiënten met een bepaalde hersenziekte beschikbaar komt voor wetenschappelijk onderzoek. Hersenbanken waarborgen optimaal gebruik van het schaarse materiaal. Bovendien is het opbouwen van een collectie zeer kostbaar en dus, zeker in het geval van psychiatrische ziektebeelden, niet haalbaar voor individuele onderzoeksgroepen. Een ander voordeel van een hersenbank is dat het hersenweefsel volgens gestandaardiseerde protocollen wordt verzameld, hetgeen interpretatie van onderzoeksresultaten beter mogelijk maakt.

Wat is het belang van postmortem wetenschappelijk onderzoek?

Onderzoek naar de cellulaire en moleculaire veranderingen in de hersenen van patiënten met een psychiatrische aandoening helpt ons te begrijpen wat er gebeurt op zeer gedetailleerd niveau. Dit leidt hopelijk tot nieuwe inzichten en uiteindelijk effectievere behandelmethoden. Beeldvormingstechnieken zoals MRI zijn onmisbaar voor het in kaart brengen van het totale overzicht, maar kunnen onmogelijk in kaart brengen welke chemische processen verstoord zijn. Deze chemische processen vormen echter wel de basis voor alle medicatie. Bekijk ook de korte film waarin het belang van postmortem wetenschappelijk onderzoek wordt uitgelegd.