Tekstgrootte:-+

Beleid rondom bescherming van persoonsgegevens

Alle gegevens die over donoren (en hun familieleden) zijn verzameld worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en volgens de Internationale Code van Medische Ethiek (World Medical Association, The International Code of Medical Ethics, 1949). Werknemers van NHB-Psy die toegang hebben tot de persoonsgegevens van donoren zijn geïnformeerd over de verplichting om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend.  

Donorinformatie die samen met het weefsel aan onderzoekers wordt verstrekt is gecodeerd en door onderzoekers op geen enkele manier herleidbaar tot individuele personen. De onderzoeker die weefsel ontvangt krijgt geen toegang tot informatie die tot een individuele donor terug te leiden is. Het is voor onderzoekers verboden om welke procedure dan ook uit te voeren waarbij de identiteit van de donor achterhaald zou kunnen worden. De donor zal nooit met naam en toenaam genoemd worden in publicaties.

Vragen en opmerkingen

Indien u vragen, zorgen of opmerkingen heeft over de geheimhouding van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de donoradministratie van de NHB (info@hersenbank.nl).