Tekstgrootte:-+

Over toestemming en nabestaanden

Wanneer kan toestemming voor hersenobductie worden gegeven?

Indien u uw hersenen ter beschikking wilt stellen voor wetenschappelijk onderzoek dan kunt u zich hiervoor tijdens leven al registreren bij de NHB. Hiervoor zijn speciale formulieren ontwikkeld. Aangezien een hersenobductie zeer snel na het overlijden plaats moet vinden is het belangrijk dat u uw beslissing van tevoren kenbaar maakt aan uw partner en/of een naast familielid (in de eerste of tweede graad). Hij of zij dient schriftelijk toestemming te geven (‘medeondertekening’).
Indien partner en/of familie ten tijde van overlijden alsnog toestemming wil verlenen om hersenobductie te verrichten, dan is er de mogelijkheid om direct na het overlijden een toestemmingsformulier voor nabestaanden te ondertekenen.

Wie mag de registratieformulieren medeondertekenen?

Het registratieformulier mag medeondertekend worden door iemand uit uw naaste omgeving , zoals echtgenoot of (geregistreerd) partner. Bij ontbreken daarvan volstaat de handtekening van een volwassen kind of een andere meerderjarige aanverwant. Bij het ontbreken daarvan volstaat een handtekening van een meerderjarige erfgenaam of een gekozen vertrouwenspersoon.

Wat is het beleid omtrent de registratie van minderjarigen?

Vanaf 18 jaar kunt u zich registreren als hersendonor; wij registreren geen minderjarige donoren. Indien ouders van kinderen de wens uiten hun kind te willen registreren voor hersendonatie, dan kunnen zij wel middels onze jaarlijkse nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van NHB-Psy.

Indien er sprake is van permanente wilsonbekwaamheid, kan door de wettelijk vertegenwoordiger toestemming worden verleend voor hersenobductie. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de Nederlandse Hersenbank (infoNHB@nin.knaw.nl of 020 - 566 5499)