Tekstgrootte:-+

Algemene vragen

Hoe gaat het registratieproces in zijn werk?

Aan mensen die zich willen registreren als hersendonor wordt gevraagd om een aantal formulieren in te vullen. Wij vragen daarbij best veel informatie, maar het is voor het onderzoek erg belangrijk om de donoren zo goed mogelijk in kaart te brengen. Middels onderstaande link kunt u zien hoe het registratieproces in zijn werk gaat en op welke wijze de NHB haar donoren informeert.

Is het wenselijk dat familieleden zich ook registreren als hersendonor?

Jazeker! Als naaste familielid van iemand met een psychiatrische ziekte, is uw hersenweefsel zeer belangrijk voor vergelijkende studies. Om gedegen onderzoek te kunnen verrichten naar de verschillen die psychiatrische ziekten veroorzaken, is het van cruciaal belang om te kunnen vergelijken met hersenmateriaal van mensen zonder deze psychiatrische ziekten. Sterker nog, (groot)ouders van mensen met een psychiatrische ziekte worden sterk aangemoedigd zich als hersendonor te registreren.

Op welke wijze wordt mijn privacy binnen het NHB-Psy programma gewaarborgd?

De NHB en dus ook NHB-psy houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het hersenmateriaal en de bijbehorende medische gegevens worden alleen gecodeerd (zonder dat de donor geidentificeerd kan worden) uitgegeven voor wetenschappelijk onderzoek. Alle gegevens die zowel tijdens leven (bijvoorbeeld middels de jaarlijkse medische vragenlijsten) als na overlijden van u worden verzameld worden bewaard in een beveiligde database.

Hoe werken onze hersenen?

De werking van onze hersenen is zeer complex en dus lastig om kort en bondig uit te leggen. Hersenstichting Nederland heeft toch een geslaagde poging gewaagd en een folder uitgebracht die in grote lijnen de werking van de verschillende hersengebieden uitlegt. Hier kunt u de brochure lezen.

Bron: Hersenstichting Nederland